ONZE HUIDIGE
INFUSIES EN BEHANDELINGEN

 

 

Het infusieschema voor maandag, woensdag, donderdag en vrijdag vindt u hier.

 

Het infusieschema voor dinsdag vindt u hier.

 

Het infusieschema voor weekends en feestdagen vindt u hier.

 

 

 

De hier vermelde infusieschema’s zijn niet bindend. Het saunateam behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen.
Tijdens de saunaweken geldt altijd een speciaal schema.