Privacybeleid – uw gegevens zijn veilig bij ons

Gegevensbescherming is een kwestie van vertrouwen en uw vertrouwen is belangrijk voor ons. Wij respecteren uw privacy. De bescherming en het wettelijk in acht nemen van het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens is voor ons dan ook een belangrijke zorg. Om ervoor te zorgen dat u zich veilig voelt wanneer u onze websites bezoekt, houden wij ons strikt aan de wettelijke bepalingen bij de verwerking van uw persoonsgegevens en willen wij u hier informeren over onze gegevensverzameling en ons gegevensgebruik.

I. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking i.S.d. Art. 4 Nr. 7 DSGVO:

1. Verantwoordelijke instantie:

 

Kur- und Badegesellschaft mbH
Stadtgarten / Passstr. 79
52070 Aachen

 

Algemeen Directeur:
Herr Dipl. Kfm. Björn Jansen

2. Functionaris voor gegevensbescherming:

 

Als u vragen hebt over gegevensbescherming, kunt u contact met ons opnemen.

 

Kleinermann & Sohn GmbH
Max-Planck-Str. 9
52499 Baesweiler

 

Contact:
Herr Stefan Kleinermann

II. Reikwijdte en doel van de gegevensverwerking

1. Anonieme gegevensverzameling

 

Wij verwerken persoonsgegevens van websitebezoekers alleen voor zover dat nodig is om een functionele website en onze inhoud en diensten te kunnen leveren.

 

U kunt onze website bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken. Om technische redenen, bijvoorbeeld om een veilige en stabiele internetaanwezigheid te garanderen, slaan wij alleen zogenaamde “server log files” op, toegangsgegevens zonder persoonlijke referentie, zoals uw internetprovider, de internetbrowser die u gebruikt, de pagina van waaruit u ons bezoekt, de datum en het tijdstip van uw toegang of de naam van het opgevraagde bestand.

 

De opslag in “server log files” gebeurt om de functionaliteit van de website te verzekeren en om veiligheidsredenen, met name om aanvallen op onze website of pogingen tot fraude te voorkomen en op te sporen. De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. In het geval van het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website, is dit het geval wanneer de desbetreffende sessie is beëindigd.

 

Deze anonieme gegevens worden gescheiden van de door u eventueel verstrekte persoonsgegevens opgeslagen en maken het dus niet mogelijk conclusies te trekken over een bepaalde persoon. Ze worden geëvalueerd voor statistische doeleinden om onze website en onze aanbiedingen te kunnen optimaliseren. De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van de gegevens en de “server log files” is Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO.

2. Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

 

ndien u gebruik wenst te maken van een dienst van ons bedrijf via onze website, kan niet worden uitgesloten dat de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zal zijn. Indien er geen rechtsgrondslag is voor de verwerking van persoonsgegevens, zullen wij uw toestemming vragen. Dit zal op de gepaste plaatsen duidelijk worden en is vereist wanneer u bijvoorbeeld onze nieuwsbrief aanvraagt of via e-mail contact met ons opneemt. De rechtsgrondslag voor verwerkingen waarbij wij uw toestemming verkrijgen voor verwerkingsdoeleinden is artikel 6, lid 1, onder a), DSGVO. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of het initiëren van een overeenkomst (bijv. voor de levering van goederen of het verlenen van dergelijke diensten, of in het geval van vragen over onze producten en diensten), wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 (1) lit. b DSGVO.

 

Wij slaan de door u verstrekte persoonsgegevens, zoals naam, bedrijf, adres, e-mail en telefoon, op en gebruiken deze voor de individuele communicatie met u in overeenstemming met de Duitse verordening gegevensbescherming (DSGVO) en de “BDSG (2018)”. Gelieve er nota van te nemen dat in het algemeen geen vertrouwelijke informatie via het contactformulier mag worden verzonden.

 

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens die in het kader van het verzenden van een e-mail worden verzonden, is artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. Indien het e-mailcontact gericht is op het sluiten van een overeenkomst, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO.

3. Het online-aanbod en de webhosting

 

Om onze website veilig en efficiënt ter beschikking te stellen, maken wij gebruik van de diensten van een webhostingprovider van wiens servers onze website kan worden geraadpleegd. Wij hebben met de aanbieder een orderverwerkingsovereenkomst gesloten overeenkomstig art. 28 DSGVO. De rechtsgrondslag voor het gebruik van webhosting is Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (legitiem belang).

4. Inschrijving voor de nieuwsbrief

 

Nadat u zich uitdrukkelijk hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief, ontvangt u regelmatig per e-mail interessante aanbiedingen over onze producten, diensten en promoties. Elke e-mail bevat informatie over de manier waarop u zich kunt afmelden voor het ontvangen van de e-mails met werking voor de toekomst. Om u in te schrijven voor de nieuwsbrief is het voldoende om uw e-mailadres op te geven en dit gebeurt volgens de zogenaamde “double opt-in” procedure. Na registratie ontvangt u automatisch een e-mail waarin u wordt gevraagd uw registratie te bevestigen/activeren door op een link te klikken. Dit dient om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw e-mailadres en zich zonder uw medeweten abonneren op onze nieuwsbrief. Wanneer u zich registreert voor onze nieuwsbrief, slaan wij uw IP-adres, de datum en het tijdstip van uw registratie op als bewijs van het registratieproces in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

 

Wij verzamelen geen verdere gegevens en gebruiken deze uitsluitend voor het ontvangen van onze nieuwsbrief. Een vergelijking van de op deze wijze verzamelde gegevens met gegevens die kunnen worden verzameld door andere

verzameld door andere onderdelen van onze site. U kunt uw abonnement op onze nieuwsbrief te allen tijde opzeggen met werking voor de toekomst. Details hierover zijn te vinden in de bevestigingsmail en in elke afzonderlijke nieuwsbrief. Voor de verwerking van gegevens wordt uw toestemming verkregen tijdens de registratieprocedure en wordt verwezen naar deze verklaring inzake gegevensbescherming. De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens na registratie voor de nieuwsbrief door de gebruiker is Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO indien de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven. De rechtsgrondslag voor het verzenden van de nieuwsbrief als gevolg van de verkoop van goederen of diensten is artikel 7, lid 3, UWG. De gegevens worden gewist zodra zij niet langer nodig zijn voor het bereiken van het doel waarvoor zij zijn verzameld. Dienovereenkomstig wordt uw e-mailadres opgeslagen zolang het abonnement op de nieuwsbrief actief is.

5. Nieuwsbrief verzending met CleverReach

 

De nieuwsbrief wordt verzonden met behulp van de e-mailverzenddienst CleverReach GmbH & Co. KG //CRASH Gebouw Schafjückenweg 2, 26180 Rastede, Duitsland. U kunt de bepalingen inzake gegevensbescherming van de dienstverlener raadplegen op https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/. De dienstverlener wordt gebruikt op basis van onze legitieme belangen op grond van art. 6 (1) lit. f DSGVO en een overeenkomst inzake orderverwerking op grond van art. 28 DSGVO.

 

De dienstverlener kan de gegevens van de ontvangers in gepseudonimiseerde vorm, d.w.z. zonder toewijzing aan een gebruiker, gebruiken om zijn eigen diensten te optimaliseren of te verbeteren, bijv. om de verzending en de presentatie van de nieuwsbrief technisch te optimaliseren of voor statistische doeleinden. De dienstverlener gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers echter niet om hen zelf te schrijven of om de gegevens aan derden door te geven.

 

6. Cookies

 

Cookies” worden gebruikt wanneer u onze website bezoekt. Cookies zijn kleine bestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Op basis daarvan kan bijvoorbeeld worden nagegaan of er al een verbinding tussen het apparaat en de webpagina’s tot stand is gebracht, kan rekening worden gehouden met uw voorkeurstaal of andere instellingen, kunnen u bepaalde functionaliteiten worden aangeboden of kunnen uw interesses op basis van gebruik worden herkend.

 

Cookies kunnen ook persoonsgegevens bevatten. Of en welke cookies worden gebruikt wanneer u onze websites bezoekt, hangt af van welke gebieden en functies van onze website u gebruikt en of u in onze cookie-instellingen (cookie notice banner) instemt met het gebruik van cookies die technisch gezien niet noodzakelijk zijn.

 

Het gebruik van cookies hangt verder af van de instellingen van de webbrowser die u gebruikt (bijv. Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox). De meeste webbrowsers zijn vooraf ingesteld om bepaalde soorten cookies automatisch te accepteren; u kunt deze instelling echter meestal wijzigen. U kunt bestaande cookies op elk moment verwijderen.

 

De toestemming (= goedkeuring) voor, alsmede het weigeren of verwijderen van cookies zijn gekoppeld aan het gebruikte apparaat en ook aan de gebruikte webbrowser. Als u verschillende apparaten of webbrowsers gebruikt, kunt u de beslissingen of instellingen in elk geval anders maken. Indien u zich tegen het gebruik van cookies uitspreekt of deze verwijdert, is het mogelijk dat u niet alle functies van onze websites of afzonderlijke functies slechts in beperkte mate ter beschikking staan. De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van technisch noodzakelijke cookies / sessiecookies is Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (gerechtvaardigd belang om de functionaliteit en veiligheid van onze website te waarborgen). De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies voor analysedoeleinden of zogenaamde third-party cookies is art. 6 lid 1 lit. a DSGVO indien u daarvoor toestemming hebt gegeven.

Informatie over de gebruikte cookies

 

De volgende cookies worden op de website gebruikt:

Noodzakelijke cookies en sessiecookies

 

Polylang

 

Cookies Typ: HTTP Cookie

Cookies Name: Polylang

 

Doel: Polylang is een meertalig systeem voor WordPress websites. De cookies slaan de taal van de gebruiker op en kunnen de gebruiker doorverwijzen naar de versie van de website die overeenstemt met de taal van de browser van de gebruiker.

 

Geldigheid: 1 jaar

 

 

Real Cookie Banner

 

Cookies Typ: HTTP Cookie
Cookies Name: Real Cookie Banner

 

Doel: Real Cookie Banner vraagt de gebruiker om akkoord te gaan met de cookies die op deze website worden gebruikt. De cookies slaan de UUID (pseudonimisering van de gebruiker) en de selectie van aanvaarde cookie-groepen en cookies op.

 

Geldigheid: 365 dag(en)

Functionele cookies

 

Adobe Fonts (Typekit)

 

Cookies Typ: HTTP Cookie

Cookies Name: Adobe Fonts (Typekit)

 

Doel: Adobe Fonts (Typekit) is een dienst die lettertypes downloadt die niet op het client-apparaat van de gebruiker zijn geïnstalleerd, en deze in de website integreert. Er worden geen cookies in technische zin geplaatst op het client-apparaat van de gebruiker, maar er worden wel technische en persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres, doorgegeven van de client naar de server van de dienstverlener om het gebruik van de dienst mogelijk te maken.

 

 

YouTube

 

Cookies Typ: HTTP Cookie
Cookies Name: YouTube

 

Doel: Met YouTube kan materiaal dat op youtube.com is gepubliceerd, rechtstreeks op websites worden geplaatst. De cookies worden gebruikt om bezochte websites en gedetailleerde statistieken over het gebruikersgedrag te verzamelen. Deze gegevens kunnen worden gekoppeld aan de gegevens van gebruikers die op youtube.com en google.com zijn geregistreerd.

 

Geldigheid: 2 jaar

Performance- / Drittanbieter-Cookies

 

 

Cookies Typ: —

Cookies Name: —

 

Zweck: —

 

Dauer: -(e)

Statistieken, marketing en personalisatie cookies

 

Google Analytics

 

Cookies Typ: HTTP Cookie

Cookies Name: Google Analytics

 

Doel: Google Analytics is een dienst om gedetailleerde statistieken op te stellen over het gebruikersgedrag op de website. De cookies worden gebruikt om gebruikers te onderscheiden, het aantal aanvragen te beperken, de client-ID te koppelen aan de AMP-client-ID van de gebruiker, campagnegerelateerde informatie van en voor de gebruiker op te slaan en om gegevens van meerdere paginaweergaven te koppelen.

 

Geldigheid: 2 jaar

 

 

Facebook Pixel

 

Cookies Typ: HTTP Cookie

Cookies Name: Facebook Pixel

 

Doel: Facebook Pixel helpt te bepalen of u de doelgroep bent voor de presentatie van advertenties binnen het Facebook advertentienetwerk. Met de Facebook Pixel kunt u ook de effectiviteit van Facebook-advertenties volgen. Met de extra functie “uitgebreide vergelijking” wordt informatie die in uw Facebook-account is opgeslagen, zoals e-mailadressen of Facebook-ID’s van gebruikers, in gecodeerde vorm gebruikt om groepen te targeten. Cookies worden gebruikt om gebruikers te onderscheiden en hun gedrag op de website gedetailleerd te registreren en om deze gegevens te koppelen aan advertentiegegevens van het advertentienetwerk Facebook. Deze gegevens kunnen worden gekoppeld aan de gegevens van gebruikers die met hun Facebook-account op facebook.com zijn geregistreerd.

 

Geldigheid: 2 jaar

7. Gebruik van hulpmiddelen en plug-ins op onze website

 

 

• Linken naar sociale media pagina’s via „Shariff Wrapper“

 

Wij hebben op onze website door middel van de plugin “Shariff Wrapper” social media logo’s van Facebook en Instagram (hierna “providers”) gekoppeld, die doorverwijzen naar onze respectievelijke bij de providers gedeponeerde profielen en zijn bedoeld om u in staat te stellen ons daar te volgen, te communiceren met de daar actieve gebruikers of informatie over ons aan te bieden.

 

o Facebook is een dienst van facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten. In de EU wordt deze dienst op zijn beurt geëxploiteerd door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland, hierna beide alleen “Facebook” genoemd.

♣ U kunt het privacybeleid van Facebook bekijken en inzien op https://www.facebook.com/about/privacy.

 

o Instagram is een dienst van facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten. In de EU wordt deze dienst op zijn beurt geëxploiteerd door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland.

♣ U kunt het privacybeleid van Instagram raadplegen en inzien op https://help.instagram.com/519522125107875.

 

Om redenen van gegevensbescherming hebben wij bij de aanbieders alleen een link naar onze respectieve profielen ingevoerd. Dit betekent dat er geen gegevens over u worden doorgegeven aan de aanbieders, tenzij u op het desbetreffende socialemedialogo klikt. Zodra u echter op de door ons ingestelde link naar ons respectieve profiel klikt, wordt u doorgestuurd naar de website van de aanbieder, hetgeen leidt tot de overdracht van gegevens aan de respectieve aanbieder. Wij hebben geen invloed op deze – mogelijk persoonlijke – gegevensoverdracht en gegevensverzameling aan/van de providers. Evenmin hebben wij kennis van de individuele doeleinden van deze gegevensverwerking, noch van de omvang en de bewaartermijn ervan. Wij weten ook niet of de aanbieders gegevens wissen, profielen genereren of toewijzen, of gegevens anonimiseren, en dit valt ook niet binnen onze invloedssfeer.

 

Indien u ingelogd bent bij een van de voornoemde aanbieders op het moment dat u op de respectievelijke link klikt die op onze website is geïmplementeerd, worden de gegevens die door de aanbieder worden verzameld wanneer u hun website oproept, direct toegewezen aan uw profiel aldaar.

 

De verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers is gebaseerd op onze legitieme belangen van effectieve informatieverstrekking aan de gebruikers en communicatie met de gebruikers overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. Indien de gebruikers door de respectieve aanbieders om toestemming voor de gegevensverwerking wordt gevraagd (d.w.z. dat zij hun toestemming geven door bijvoorbeeld een selectievakje aan te vinken of een knop te bevestigen), is de rechtsgrondslag voor de verwerking artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG juncto artikel 7 van de AVG. Art. 7 DSGVO.

 

Voor een gedetailleerde presentatie van de respectieve vormen van verwerking en de mogelijkheden om bezwaar te maken (opt-out), verwijzen wij naar de verklaringen inzake gegevensbescherming en de informatie die door de exploitanten van de respectieve netwerken wordt verstrekt. Wat verzoeken om informatie en het doen gelden van rechten van de betrokkene betreft, wijzen wij er tevens op dat deze bij de desbetreffende aanbieder kunnen worden gelden, aangezien deze toegang heeft tot de gegevens van de gebruikers en passende maatregelen kan nemen en informatie kan verstrekken.

Gebruik van Google Analytics

 

Wij gebruiken “Google Analytics” om het bereik te meten en het gebruiksgedrag van de bezoekers van onze website te evalueren en te analyseren. De dienstverlener is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. In de EU wordt deze dienst op zijn beurt beheerd door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. De rechtsgrondslag is Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (legitiem belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van onze website aanwezigheid). Als u via onze cookiebanner toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies door “Google Analytics” (rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 lit. a DSGVO), wordt gebruiks-/gebruiksgerelateerde informatie (IP-adres, locatie, tijdstip, bezoekfrequentie aan onze website) doorgestuurd naar een server van Google – die zich ook buiten de EU/EER kan bevinden – en daar opgeslagen. Deze gegevens worden door Google gebruikt om ons een evaluatie te geven van het bezoek aan onze website en van de gebruiksactiviteiten aldaar.

 

Om volledig te voldoen aan de wettelijke vereisten inzake gegevensbescherming, hebben wij met Google een overeenkomst voor de verwerking van bestellingen in de zin van art. 28 DSGVO gesloten.

 

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verhinderen door geen toestemming te geven voor het plaatsen van de cookie of door te klikken op de volgende link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Er zal een opt-out-cookie worden geplaatst, dat het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan onze website verhindert: Google Analytics deactiveren.

 

U kunt het privacybeleid van Google openen en bekijken op https://policies.google.com/privacy.

• Gebruik van Adobe Typekit Fonts

 

Wij gebruiken de Adobe Typekit Fonts service om lettertypes op onze website weer te geven. De aanbieder is Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ierland. Wanneer u onze website bezoekt, worden uw IP-adres en andere technische gegevens aan de provider doorgegeven. De rechtsgrondslag is Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (ons gerechtvaardigd belang bij een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze website). Meer informatie over Adobe Typekit Web Fonts is te vinden op https://typekit.com/. U kunt het privacybeleid van Adobe raadplegen en inzien op https://www.adobe.com/de/privacy.html.

 

 

Gebruik van Polylang Pro

 

Om meertaligheid op onze website te kunnen aanbieden, gebruiken wij de WordPress-plugin “Polylang Pro”. De leverancier is WP SYNTEX, 28, rue Jean Sebastien Bach, 38090 Villefontaine, Frankrijk. Cookies van Polylang worden uitsluitend geplaatst om de door de gebruiker gebruikte of gekozen taal te herkennen en vast te leggen. Deze cookies blijven één jaar bewaard en worden daarna gewist. Voor meer informatie over de naleving van de gegevensbescherming kunt u terecht op https://polylang.pro/doc/is-polylang-compatible-with-the-eu-cookie-law/.

 

 

• Gebruik van Real Cookie Banner

 

Om de toestemming van de bezoekers van onze website voor de opslag van cookies waarvoor hun toestemming vereist is, te kunnen documenteren op een wijze die in overeenstemming is met de voorschriften inzake gegevensbescherming, gebruiken wij de “Real Cookie Banner”. De aanbieder van deze technologie is devowl.io GmbH, Tannet 12, 94539 Grafling. De rechtsgrondslag is Art. 6 para. 1 lit. c DSGVO (het verkrijgen van de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van bepaalde analyse/tracking technologieën).

 

Wanneer u onze website bezoekt, worden de volgende persoonlijke gegevens doorgegeven aan de “Real Cookie Banner”:

 

♣ Uw toestemming(en) of intrekking van toestemming(en).

♣ Uw IP-adres

♣ informatie over uw browser en het gebruikte eindapparaat

♣ het tijdstip van uw bezoek aan onze website.

 

Voor dit doel slaat Real Cookie Banner een cookie op in uw browser om de gegeven toestemming of het intrekken daarvan te kunnen toewijzen. U kunt meer te weten komen over de cookies die wij gebruiken in het gedeelte “Cookies” van dit privacybeleid.

 

• Gebruik van Facebook Pixel

 

Wij gebruiken de “Facebook Pixel” op onze website. De aanbieder van deze zakelijke Facebook-tool is facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. In de EU wordt deze dienst op zijn beurt geëxploiteerd door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. De rechtsgrondslag is Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (legitiem belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van onze website aanwezigheid). Dit hulpmiddel is een JavaScript-codefragment dat ons in staat stelt de activiteiten van bezoekers op onze website te volgen. Deze tracking wordt conversietracking genoemd. Deze functie wordt gebruikt om op interesses gebaseerde advertenties (“Facebook Ads”) te presenteren aan bezoekers van onze website wanneer zij het sociale netwerk Facebook bezoeken. Op deze manier willen wij ervoor zorgen dat onze Facebook-advertenties overeenkomen met de potentiële interesse van de gebruikers en geen intimiderend effect hebben. Bovendien kunnen wij met behulp van de Facebook Pixel de effectiviteit van de Facebook Ads voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden bijhouden door na te gaan hoeveel gebruikers op een Facebook Ad klikken. Als u ons hiervoor toestemming hebt gegeven via onze “Real Cookie Banner” (rechtsgrondslag is Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO), verzamelt en verwerkt de Facebook Pixel voor dit doel de volgende informatie:

 

♣ Informatie over acties en activiteiten van bezoekers aan onze website.

♣ Specifieke pixelinformatie zoals de pixel-ID en de Facebook-cookie

♣ Informatie over knoppen waarop bezoekers van de website hebben geklikt.

♣ Informatie aanwezig in de HTTP-headers, zoals IP-adressen, informatie over de webbrowser, de locatie van de pagina en de referrer;

♣ Informatie over de status van het uitschakelen/beperken van het volgen van advertenties.

 

Een deel van deze gegevens is informatie die is opgeslagen in het apparaat dat u gebruikt. Daarnaast worden cookies ook gebruikt via de Facebook pixel, via welke informatie wordt opgeslagen op uw eindapparaat gebruikt. Een dergelijke opslag van informatie door de Facebook-pixel of toegang tot informatie die al op uw eindapparaat is opgeslagen, vindt alleen plaats met uw toestemming.

 

Voor meer informatie kunt u terecht op https://www.facebook.com/about/privacy. U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen door de Facebook pixel en het gebruik van uw gegevens voor de weergave van Facebook advertenties. Hiervoor kunt u de pagina oproepen die door Facebook is ingesteld (zie de instellingen voor op gebruik gebaseerde reclame daar) als u bent ingelogd bij Facebook: https://www.facebook.com/settings. De instellingen zijn platformonafhankelijk, d.w.z. ze worden toegepast op alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten.

• Integratie van diensten en inhoud van derden

 

Het kan gebeuren dat inhoud van derden, zoals video’s en/of afbeeldingen van andere websites, in onze pagina’s wordt geïntegreerd. Dit gebeurt op basis van onze legitieme belangen (belang bij de analyse, optimalisatie en economische exploitatie van ons online-aanbod in de zin van art. 6 lid 1 lit. f. DSGVO). Dit vereist altijd dat de aanbieders van deze inhoud (hierna “derde aanbieders” genoemd) op de hoogte zijn van het IP-adres van de gebruikers, aangezien de inhoud zonder het IP-adres niet naar de browser van de respectieve gebruiker kan worden gestuurd. Het IP-adres is dus noodzakelijk voor de weergave van deze inhoud. Wij streven ernaar alleen dergelijke inhoud te gebruiken waarvan de respectieve providers het IP-adres alleen gebruiken om de inhoud te leveren. Wij hebben er echter geen invloed op of de derde aanbieders het IP-adres opslaan, bijv. voor statistische doeleinden. Voor zover dit bij ons bekend is, stellen wij de gebruikers hiervan op de hoogte.

8. Rechten van de betrokkene

 

Als betrokkene bij de gegevensverwerking heeft u recht op informatie (art. 15 DSGVO), correctie (art. 16 DSGVO), gegevenswissing (art. 17 DSGVO) en beperking van de verwerking (art. 18 DSGVO), alsmede dataportabiliteit (art. 20 DSGVO). Wij maken geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering (art. 22 van de GDPR).

 

Bovendien heeft u overeenkomstig art. 21 DSGVO te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van een belangenafweging (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO) om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie. Dit is met name het geval wanneer de gegevensverwerking niet noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. Als u gebruik maakt van uw recht om bezwaar te maken, vragen wij u de redenen daarvoor toe te lichten. Wij zullen uw persoonsgegevens dan niet langer verwerken, tenzij wij u kunnen aantonen dat dwingende beschermingswaardige redenen voor de gegevensverwerking zwaarder wegen dan uw belangen en rechten. Gelieve uw bezwaar te richten aan het hierboven vermelde contactadres van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 

Indien u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming of dat uw rechten inzake gegevensbescherming op enige andere wijze zijn geschonden, kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woonplaats, uw werkplek of het hoofdkantoor van ons bedrijf (Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Nordrhein-Westfalen). (Art. 77 DSGVO).

 

 

 

Recht van herroeping (art. 7, lid 3, DSGVO)

 

Indien u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, hebt u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op grond van de toestemming heeft plaatsgevonden. Verdere verwerking van deze gegevens op basis van een andere rechtsgrondslag, bijvoorbeeld om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (bv. wettelijke bewaartermijnen), blijft eveneens onverlet.

 

 

 

Om uw rechten als betrokkene uit te oefenen, kunt u contact opnemen met bovengenoemd kantoor. Verzoeken die elektronisch worden ingediend, worden gewoonlijk ook elektronisch beantwoord. De informatie, kennisgevingen en maatregelen die op grond van de GDPR moeten worden verstrekt, met inbegrip van “de uitoefening van de rechten van de betrokkene”, worden over het algemeen kosteloos verstrekt. Alleen in het geval van kennelijk ongegronde of buitensporige verzoeken zijn wij gerechtigd een passende vergoeding voor de verwerking in rekening te brengen of van actie af te zien (zie Art. 12 para. 5 GDPR).

 

Indien er gerede twijfel bestaat over uw identiteit, kunnen wij u ter identificatie om aanvullende informatie verzoeken. Indien wij niet in staat zijn u te identificeren, hebben wij het recht te weigeren uw verzoek te behandelen. Indien wij niet in staat zijn u te identificeren, zullen wij u – voor zover mogelijk – hiervan afzonderlijk in kennis stellen. (zie art. 12, lid 6, en art. 11 DSGVO).

 

In de regel zullen verzoeken om informatie en openbaarmaking onverwijld, binnen een maand na ontvangst van het verzoek, worden behandeld. De termijn kan met nog eens twee maanden worden verlengd indien dit noodzakelijk is, rekening houdend met de complexiteit en/of het aantal verzoeken; in geval van verlenging van de termijn zullen wij u binnen een maand na ontvangst van uw verzoek op de hoogte stellen van de redenen voor de vertraging. Indien wij geen gevolg geven aan een verzoek, stellen wij u onverwijld, binnen een maand na ontvangst van het verzoek, in kennis van de redenen daarvoor en van de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit of een beroep in rechte in te stellen. (zie art. 12, leden 3 en 4, DSGVO).

 

Wij wijzen u erop dat u uw rechten inzake gegevensbescherming alleen kunt uitoefenen binnen het kader van de beperkingen en restricties waarin de Unie of de lidstaten voorzien. (Art. 23 GDPR).

9. Gegevensbeveiliging

 

Wij beveiligen onze website en andere systemen door middel van technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden. Wij gebruiken SSL-encryptie voor onze website.

10. Verwijdering en beperking (blokkering) van persoonsgegevens

 

Het wissen en beperken (blokkeren) van uw persoonsgegevens vindt plaats nadat de doelbinding is opgehouden te gelden, voor zover zij niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract of het aangaan van het contract, rekening houdend met bewaartermijnen op grond van wetten en/of de belastingwet.

11. Contactmogelijkheid

 

Op onze website bieden wij u de mogelijkheid om per e-mail contact met ons op te nemen. In dat geval worden de persoonsgegevens van de gebruiker die u met de e-mail hebt doorgegeven, opgeslagen. Dit is uitsluitend ten behoeve van de verwerking van het contact. De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens die in het kader van het verzenden van een e-mail worden doorgegeven, is artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en er gelden geen bewaartermijnen.

12. Wijzigingen en updates van het privacybeleid

 

Wijzigingen en updates van ons privacybeleid kunnen plaatsvinden als gevolg van veranderingen in de gegevensverwerking die wij uitvoeren, of veranderingen in de wet, gerechtelijke uitspraken, veranderingen in de contactgegevens van ons bedrijf, enz. Wij verzoeken u daarom de inhoud van ons privacybeleid regelmatig te controleren. Daarom verzoeken wij u zich regelmatig op de hoogte te stellen van de inhoud van onze verklaring inzake gegevensbescherming.

 

Status van de verklaring gegevensbescherming: 25.10.2021